Pár čísel z Noci kostelů

V pražské arcidiecézi se do letošní Noci kostelů zapojilo celkem 294 kostelů, chrámů a modliteben. Jen pro srovnání: v době před vypuknutím koronavirové pandemie se v pražské arcidiecézi zapojovalo do Noci kostelů kolem 350 svatyní. Pokud jde o počet vstupů, těch letos organizátoři zaznamenali v pražské arcidiecézi téměř 80 tisíc. „Jsou to asi dvě třetiny z celkového počtu návštěv, na něž jsme byli před kovidem zvyklí. Přesto hodnotím průběh Noci kostelů v naší arcidiecézi pozitivně. Z reakcí, které mám, tak lidé hodnotili program, který pro ně dobrovolníci v jednotlivých farnostech připravili, velmi pozitivně,“ říká hlavní organizátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi P. Michal Němeček.    

(apha)

Nocplakat