Pěší pouť pro nezadané

Last minute pozvání k jubilejní X. pouti svobodných  v sobotu 31. července 2021, tentokrát na Vysočinu, do samého středu naší vlasti, na místa prvních kněžských let mučedníka komunismu P. Josefa Toufara, do malebného kraje okolo řeky Sázavy a Sluneční zátoky, kterou ve svých knihách proslavil spisovatel Jaroslav Foglar.

Pout-do-zahradkyjpg

Prázdninovou pouť ze Smrčné k poutnímu místu Křižná studánka a do zaniklé obce Zahrádka, na místa která jsou pevně spjata s obětavou službou P. Josefa Toufara, pořádá platforma Seznamte se, prosím, která sdružuje hledající svobodné křesťany ve věku 25–35 (40) let při dobrovolnické práci ve farnostech, které o tuto pomoc stojí. Do dnešních dnů se uskutečnilo na 40 takových dobrovolnických víkendů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku (archiv akcí je ZDE). Poutě vznikaly jako modlitební a duchovní podpora těchto aktivit.

Veškeré informace naleznete na stránkách organizátora  zde.