Podpořme biblický apoštolát

V neděli 23. ledna se v katolických chrámech uskuteční sbírka na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti. Zájemci budou moci biblické dílo podpořit buď prostřednictvím složenky, kterou naleznou v kostele nebo zasláním finanční částky na číslo účtu pražského arcibiskupství: 45301130/2700. UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia,a.s., Variabilní symbol: 920720

1103biblelux1

České katolické biblické dílo se snaží pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému,
připravuje biblické kurzy pro dospělé, děti, mládež, seniory, kněze, pastorační asistenty, katechety a animátory, kurzy na vytváření biblických postaviček, rozhlasové pořady Bible v liturgii s výkladem nedělních liturgických čtení. https://biblickedilo.cz

Česká biblická společnost (ČBS) vydává Český ekumenický překlad Bible (ČEP) v různých
formátech a provedeních. Dále vydává křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible.
www.dumbible.cz