Podpořme kněze v arcidiecézi

V neděli 1. května se v kostelích pražské arcidiecéze uskuteční sbírka pro Fond sv. Vojtěcha na služné kněží. Přispět je možné i přímo na účet Fondu: č. ú. 45301130/2700, v. symbol 5.

Bližší informace zde