Pohled do tváře sv. Vojtěcha a 1050 let pražské diecéze

Kolektiv autorů u příležitosti vyvrcholení oslav 1050 let arcidiecéze představil knihu “Posunuté milénium.” Součástí knihy je také kapitola věnována svatému Vojtěchu, hlavnímu patronovi diecéze. Při uvedení publikace ve čtvrtek 25. dubna byla také představena pravděpodobná podoba tohoto světce. 

Vojta

“Vzhledem k okolnostem doby totality v roce 1973 nemohlo být vzpomenuto milénia našeho biskupství, a tak můžeme říci, že se podařilo po padesáti letech nejenom připomenout významnou událost, ale především zhodnotit význam i ovoce působení církve”, říká kardinál Dominik Duka k uvedení knihy. 

U příležitosti uvedení byla také historicky poprvé odhalena pravděpodobná tvář sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa a jednoho z hlavních patronů české země. 

Aproximace obličeje sv. Vojtěcha

Mezinárodní tým vytvořil velmi přesnou 3D dokumentaci lebky sv. Vojtěcha na základě dochovaných ostatků a digitálního doplnění. Dále bylo možné díky forenznímu výzkumu vědců z celého světa pod vedením Cicera Moraese odhalit pravděpodobnou podobu světce. 

“Nejprve bylo potřeba vytvořit digitální kopii lebky světce. To se provádí metodou vícesnímkové fotogrammetrie,” popisuje geoinformatik Jiří Šindelář, který stojí za formací svatovojtěšské podoby. “Následně je třeba zkombinovat dvě metody, anatomickou a metodu hloubky měkkých tkání. První metoda využívá jednoznačné informace o úponu lebečních svalů, zatímco druhá metoda využívá znalosti tloušťky měkkých tkání dle konkrétních lebečních rozměrů,” dodává.

Jiří Šindelář se již v minulosti podílel na výzkumu k pravděpodobné tváří sv. Ludmily u příležitosti 1100 let jejího úmrtí.

(bs)