Popeleční středa v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Mši svatou na Popeleční středu 22. února 2023 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Koncelebrovali Dominik kardinál Duka, Mons. Zdenek Wasserbauer – pomocný biskup pražský, Mons. Jan Balík – generální vikář pražské arcidiecéze a Mons. Milan Hanuš – dómský farář v katedrále sv. Víta. Přijetím popelce zahájili účastníci bohoslužby čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na velikonoční svátky.

Popel
Foto: Lucie Horníková/Člověk a Víra