Popeleční středa v katedrále

Mše svatá s udělováním popelce se uskuteční ve středu 17. února v 18.00 v pražské svatovítské katedrále. Celebrovat ji bude kardinál Dominik Duka.

Popel

Účastníci mše svaté budou do Pražského hradu vpouštěni od 17.30 z Hradčanského náměstí. „Na účastníky bohoslužby se moc těšíme,“ zve generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík. Bohoslužbu bude vysílat i katedrální televize Katedrála TV (katedrala.tv)

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé stejně jako u Velikonoc.

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem, tzv. popelec, s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání – hříchu.

(pri, vira.cz)