Poslední rozloučení s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

Poslední rozloučení s emeritním pražským pomocným biskupem a následně prvním ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem se uskuteční v sobotu 26. února v 11.00 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Věřící budou mít možnosti rozloučit se zesnulým už v pátek 25. února od 14.00 do 18.00 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude rakev vystavena k soukromé modlitbě.

151016-175521-svhedvik-zdpo-dsc0418
Foto: Zdeněk Poruba/Člověka a Víra

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, první biskup ostravsko-opavský se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde později, 10. 8. 1972, tajně složil slavné řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. 8. 1972 v Praze. Nejprve neměl státní souhlas, od dubna 1975 byl ustanoven mimo rodnou diecézi. Působil ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava – Mariánské Hory.

Od r. 1990 byl čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů. Podporoval také skautské hnutí jako jeho ústřední duchovní rádce.
Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech 1992 až 2001 byl apoštolským delegátem pro Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem. Intronizace proběhla v katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996. Od roku 2016 ho provázely vážné zdravotní problémy, ale přesto se stále snažil sloužit své diecézi. Dne 1. 6. 2020 z něj papež František sňal tíhu odpovědnosti při řízení diecéze jmenováním apoštolského administrátora. Díky obětavé lékařské a ošetřovatelské péči se mohl dál účastnit života místní církvi. Zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce před tím hospitalizován.

Se zemřelým biskupem bude příležitost se rozloučit: v pátek 25. února 2022 od 14.00 do 18.00 hod. v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude rakev vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu

V sobotu 26. února 2022 v 11.00 hod. při slavení zádušní mše svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Po mši svaté budou jeho tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě.

Účastníky posledního rozloučení prosíme, aby upustili od květinových darů a svým darem podpořili službu Centra pro rodinu a sociální péči v diecézi – č. konta 30007-1660723399/0800.

Parte biskupa F. V. Lobkowicze naleznete zde

Zdroj: ČBK