Pozvání na Zelený čtvrtek

Biskup Zdenek Wasserbauer zve do svatovítské katedrály na mši svatou, kterou bude na Památku Večeře Páně celebrovat 14. dubna od 18.00. Videopozvánka zde.