Pražské Arcibiskupství oslavilo Den církevního školství: Investice do vzdělávání a nové projekty v popředí

Při příležitosti Dne církevního školství, který se tradičně koná 20. září, proběhla po dvou letech opět prezentace škol a školských zařízení pod správou pražské arcidiecéze. Školství je dlouhodobě jednou z hlavních priorit Arcibiskupství pražského, jeho vzdělávacími institucemi prošlo za poslední rok více než 5,5 tisíce studentů. K podpoře vzdělávání založila arcidiecéze Nadaci sv. Ludmily, do které vložila vybraný majetek včetně komplexu Clara Futura. O tom a dalších aspektech církevního vzdělávání se tento rok vyjádřili představitelé Arcibiskupství pražského a spolupracujících stran na tiskové konferenci, která proběhla v rámci slavnostního dne.

Den-1
S žáky a studenty církevních škol se osobně na pražském arcibiskupství setkal arcibiskup Jan Graubner.

Školství vždy představovalo pro církev jednu z prioritních oblastí a jeho podpora s příchodem arcibiskupa Jana Graubnera výrazně posílila. Své školské projekty financuje pražská arcidiecéze za pomoci nadačního fondu sv. Ludmily, který je klíčovým subjektem pro podporu církevních škol. Nadaci založilo Arcibiskupství pražské v roce 2020. Pomocí příjmů z nadace bude aktuálně zafinancována především rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia ve výši 150 milionů Kč nebo výstavba logopedické školy v Klecanech, jejíž náklady se odhadují na 400 milionů Kč.

Církevní školy jsou perly našeho vzdělávacího systému, místa, kde se spojuje nejen kvalitní výuka, ale také hluboké morální hodnoty a bezpečné prostředí pro naše děti. Jsou to instituce, které vyzdvihují naši kulturu a připravují naše mladé generace na budoucnost. Věřím, že církevní školy budou i nadále tímto způsobem zářit v naší společnosti a přinášet kvalitní výchovu a vzdělání, které nám všem může sloužit jako vzor,“ vyjádřil se Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.

Pražské arcibiskupství vyčlenilo do nadace vybraný majetek, mimo jiné i komplex Clara Futura. Hotel, který vznikl v prostorech zrekonstruovaného zámku v Dolních Břežanech, kupuje od arcibiskupství jeho současný nájemce, společnost Investika, za 308 milionů Kč. S arcidiecézí spolupracuje na různých projektech a v objektu zůstala jediným solidním nájemcem i v těžších dobách během covidové pandemie. Prodejem komplexu jsou naplněna ustanovení z nájemní smlouvy a objekt bude i nadále sloužit jako butikový hotel obdobného typu. Obě strany se také dohodli o pokračováním fungování místní kaple.

Arcibiskupství pražské přímo zřizuje celkem čtrnáct škol a školských institucí různých oborů, zaměřených jak na kvalitní vzdělávání nadaných dětí, tak i vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Vedle toho je v pražské arcidiecézi sedmnáct školských zařízení zřízených jinými církevními zřizovateli. Kromě vysokých škol lze pod pražskou arcidiecézí najít školy všech stupňů vzdělávání, od mateřských po vyšší odborné školy, kde se v posledním roce vzdělávalo dohromady více než 5,5 tisíce žáků. V rámci Dne církevního školství se každé dva roky představují církevní školy veřejnosti.

Jedním ze dvou klíčových projektů financovaných pomocí nadačního fondu sv. Ludmily je výstavba nové logopedické školy v Klecanech, která má nahradit současnou logopedickou školu Don Bosco, jejíž kapacity již nejsou dostačující. Výstavba školy by měla být zahájena na jaře 2024. Druhým prioritním projektem je rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia v Praze, která započne v průběhu následujícího roku. Škola je vyhlášenou vzdělávací institucí poskytující kvalitní vzdělání, o níž je velký zájem. Velkým úspěchem je proto navýšení kapacity školy o 20 míst, což se podařilo ještě před tímto létem.

Velmi oceňuji, že Arcibiskupství pražské věnuje trvalou podporu a důvěru v naše Arcibiskupské gymnáziu. Věřím, že tímto způsobem přispíváme k obohacení vzdělávacího prostředí a jsem hrdý, že můžeme být součástí církevního školství, které je uznávané pro svou kvalitu a hodnoty. To že se nám podařilo navýšit kapacitu o 20 míst, považuji za obrovský úspěch. Můžeme tak poskytnout kvalitní vzdělání pro co nejvíce nadaných studentů s obecným studijním zaměřením,“ řekl Ondřej Mrzílek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Praze.

Mezi blízké plány pražského arcibiskupství patří také výstavba nové Mateřské školy Komínek v areálu bývalého lihovaru na Praze – Smíchov. Areál nabídne i nové byty pod značkou XPlace, patřící též Arcibiskupství pražskému. V projektu tak dojde ke spojení služeb v podobě nabídky bytů k pronájmu a mateřské školy. Ta se bude nacházet v přízemí budovy s kapacitou až 51 dětí a vybavena bude moderním zařízením, přírodními materiály a pastelovými barvami. Prostory školky navíc najdou své uplatnění i během víkendů a svátku, kdy je bude možné využít pro komunitní aktivity.

Každé dítě bychom měli brát jako jedinečnou osobnost, která svým originálním způsobem objevuje svět kolem sebe. Naším cílem je budovat vztahy a učit děti, že spolupráce je důležitější než výkon a že chyby patří k životu a jsou příležitostí k učení a růstu. Chceme, aby naše školka podpořila tento pocit bezpečí k osobní růstu a rozvíjela naši budoucí generaci v příjemném prostředí,“ okomentovala Barbora Křivohlavá, ředitelka Mateřské školy Komínek.

Arcibiskupství pražské připravilo pro veřejnost také zajímavou novinku, která propojuje vzdělání, zábavu a turistiku v příjemný zážitek. Jedinečná zážitková hra s názvem Cesta ke svobodě zavede účastníky do ulic pražského centra, kde se prostřednictvím virtuální reality poznají významné památky a místa z trochu jiného kontextu. Cestu ke svobodě si zájemci budou moci projít již od tohoto podzimu.