Před chrámem Krista Spasitele byla odhalena busta de Gaulla

Vůbec první busta francouzského bývalého prezidenta Charlese de Gaulla na našem území byla ve výroční den jeho narození, v úterý 22. listopadu, odhalena před barrandovským kostelem Krista Spasitele v Praze.

Busta

„Chtěli jsme vyjádřit poděkování generálu de Gaullovi za zásluhy o naši svobodu a naši zem. Nikdy se nechtěl smířit s nacistickou ani komunistickou diktaturou. Jsem rád, že Praha bude mít jeho připomínku,“ říká o důvodech, které vedly k realizaci generálovy busty kardinál Dominik Duka. On sám se s osobním darem 100 tisíc korun stal jedním z hlavních mecenášů, kteří vznik díla umožnili. Jak dodává, poměrně dlouho se hledala vhodná lokalita, kde by bronzová busta z dílny akademického sochaře Milana Váchy mohla být umístěna. „Všechna jednání se stáčela k otázce, jaký má de Gaulle vztah k České republice, potažmo k Praze,“ vzpomíná na obtíže kardinál Dominik Duka. A upozorňuje, že to byl právě de Gaulle, kdo jako první ze zahraničních státníků odmítl mnichovskou dohodu; v roce 1968 pak odsoudil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa; následně odmítl kvůli přítomnosti sovětů na našem území navštívit Prahu.

Význam generála de Gaulla pro česko – francouzské vztahy zdůraznil i francouzský velvyslanec v České republice Alexis Dutertre. Odhalení busty se sice osobně nezúčastnil, zaslal však kardinálu Dukovi dopis, v němž mj. píše: „Jak vyzdvihujete, generál de Gaulle nejen, že sehrál výjimečnou úlohu v dějinách Francie, ale měl také zásadní vliv na naše bilaterální vztahy s Československem. Především 29. září 1942, kdy mnichovskou dohodu, která byla podepsána o čtyři roky dříve, prohlásil za od počátku neplatnou, položil vůdce svobodné Francie politické základy pro obnovu vztahů mezi Paříží a Prahou.“

Celý text dopisu francouzského velvyslance naleznete zde

(pri)