Prestižní titul Stavba roku 2022 putuje do Staré Boleslavi

Zvláštní cenou za obnovu památkově chráněného areálu byl minulý týden oceněn poutní areál ve Staré Boleslavi. Za rekonstrukci kostela sv. Václava převzal titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 staroboleslavský duchovní správce, probošt P. Libor Bulín.

Fotobulin
Probošt P. Libor Bulín (zcela vlevo) při přebírání ocenění

„Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Bulínovi, který se se svojí charakteristickou organizační energií věnuje péči o jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách – poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava,“ stojí v odůvodnění poroty. V odůvodnění se dále píše: „Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.“

Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

(APHA)

04-boleslav-768x431-1