Prezentace knihy „Ctihodná Mlada, kněžna a abatyše“

V sobotu 15. června se v Trůním sále pražského Arcibiskupského paláce konala za účasti pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, kardinála Dominika Duky a dalších osobností prezentace knihy „Ctihodná Mlada, kněžna a abatyše“.

Mlada

Na prezentaci této kolektivní monografie byli rovněž přítomni autoři jednotlivých statí publikace a také účastníci kulatého stolu, který se na dané téma konal v úterý 14. února 2023 a byl věnovaný osobnosti kněžny abatyše Mlady Marie, sestry knížete Boleslava II. Kulatý stůl byl součástí událostí spojených s připomínkou a oslavami 1050. výročí založení biskupství v Praze.

Jak zdůraznil v úvodním vystoupení moderátor jak kulatého stolu, tak prezentace, právní historik JUDr. Jan Kotous, je obecně známo, že církev stojí na dvou pilířích: hlásání evangelia a na křesťanské tradici. Kritikové často argumentují, že o ct. Mladě existují jenom dva řádky v Kosmově kronice. Praxe ovšem ukazuje, že je tomu jinak. Kromě těchto dvou řádků máme před sebou hmatatelné důkazy nejen Mladiny existence, ale zejména jejího poslání, které úspěšně splnila. Tím je Svatojiřský klášter, včetně baziliky. V něm právě nacházíme další hmotné důkazy, které ty zmiňované „dva řádky“ interpretují, přináší na světlo…“.

Na semináři vystoupila se svými příspěvky řada osobností – historiků, archeologů, antropologů nebo odborníků na dějiny architektury. Za všechny je třeba uvést zásadní příspěvky znalce nejstarších českých dějin Vratislava Vaníčka, archeologa, významného badatele v oblasti dějin archeologie středověkých klášterů Petra Sommera, archeologa Pražského hradu Jana Frolíka, či pedagogy zaměřené na dějiny církevního umění Jiřího Kuthana a Jana Royta. V neposlední řadě pak architekty Petra Chotěbora a Josefa Pleskota. Ti všichni ve svých vystoupeních zdůrazňovali nejenom význam první svatojiřské kněžny abatyše ct. Marie Mlady, ale současně poukazovali na důležitost, kterou měl a má pro české národní dějiny a českou společnost klášter sv. Jiří na Pražském hradě.

Z příspěvků přednesených na kulatém stolu vznikla stejnojmenná kolektivní monografie, jejímiž editory jsou PhDr. Jan Frolík CSc. a sestra MUDr. Dominika J. Bohušová OP. Publikace je vydávána péčí Arcibiskupství pražského.

(jk)