Přihlaste se do Katechetického kurzu

Do 12. září mají zájemci o katechezi, výuku náboženství či pedagogickou práci ve farnostech příležitost přihlásit se do Katechetického kurzu, který ve spolupráci s Pastoračním střediskem AP pořádá Katolická teologická fakulta UK v Praze.

Katech

Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, kteří se ve své farnosti věnují katechetické službě nebo se jí případně budou věnovat v budoucnosti. Pozůstává především ze zevrubného studia Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů věnovaných různým aspektem katechetické služby.

Podrobnější informace o kurzu i způsobu přihlášení naleznete zde

Zdroj: KTF