Přijetí do katechumenátu

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2023 (nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 4. června 2022 v 16.30 hod.

Katech

Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis do Knihy katechumenů. Po skončení bohoslužby slova pan kardinál srdečně zve katechumeny i jejich ručitele k přátelskému setkání do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Prosíme duchovní správce, aby kandidáty předem poučili o průběhu obřadu přijetí, který se bude konat podle příručky „Uvedení do křesťanského života“ (vyd. sekretariát České liturgické komise 1987, strana 31).

Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných důvodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem žádat ordináře.