Přijetí do katechumenátu

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2024 (nebo i později),
budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v sobotu 26. listopadu 2022 (v předvečer první neděle adventní) v 16.30 hodin.
Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů a jejich ručitelů s Mons. Zdenkem Wasserbauerem,
pomocným biskupem pražským, v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském.

Katechumeni
Foto: Jiří Šťástka/Člověk a Víra


Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby.
Každý uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené lístky se
zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis do Knihy katechumenů.
Prosíme duchovní správce, aby kandidáty předem poučili o průběhu Obřadu přijetí do
katechumenátu, který se bude konat podle liturgické knihy „Uvedení do křesťanského života“ (vydal
sekretariát České liturgické komise 1987, strana 31).
Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných důvodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak
o přijetí do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem žádat ordináře.

Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen, vedoucí SAR a arcibiskupský ceremonář