Přijetí do katechumenátu

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2023 (nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 27. listopadu v 16.30, v předvečer první neděle adventní.

20150523164306-katechume-luho
Přijetí do katechumenátu na fotografii Lucie Horníkové (Člověk a Víra) v roce 2015