Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.

Toufarnovy

Při příležitosti dnešního výročí bude dnes, 25. února 2021, od 20.30 hod. vysílána reflexe P. Tomáše Petráčka, postulátora beatifikačního procesu, z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové, kde byl Josef Toufar 29. června 1940 vysvěcen na kněze. Kromě reflexe s názvem Dej sílu duši mé, sipořadatelé připravili také obrazovou koláž z dokumentárních fotografií z primice P. Josefa Toufara s tehdejší primiční promluvou P. Františka X. Boštíka a podcast se vzpomínkami Jana Zmrhala, blízkého spolupracovníka P. Toufaraa svědka jeho nejtěžších životních chvil. 

P. Josef Toufar byl brutálně utýrán v komunistickém žaláři, kam ho unesla tajná policie po takzvaném číhošťském zázraku, kdy se v Toufarově kostele při nedělní mši svaté záhadně rozhýbal kříž na oltáři. V době, kdy se režim pokoušel oslabit vliv církve ve společnosti, chtěli jeho představitelé této události využít k zahájení politických procesů s duchovními.

Číhošťský zázrak

Takzvaný číhošťský zázrak se odehrál třetí adventní neděli 11. prosince 1949. Při mši v místním kostele se při kázání faráře Toufara několikrát pohnul půlmetrový kříž umístěný na hlavním oltáři.
Sám Josef Toufar tuto událost popsal v jednom dopise z ledna 1950: „A tu ke konci kázání jsem pravil: Uprostřed Vás stojí, kterého mnozí neznají, zde ve svatostánku je náš Spasitel. A při těch slovech jsem ukázal na oltář. A tu všichni, kteří se podívali směrem ruky, viděli, jak kříž na svatostánku se začal naklánět.“1

Událost vidělo asi 20 svědků. Zázrak se následně roznesl po celých Čechách i Slovensku a do zapadlé vesnice se začaly sjíždět stovky poutníků i zvědavců. Z Číhoště se na přelomu roku 1949/1950 začalo stávat poutní místo, což se nehodilo do scénáře komunistické straně, která v té době již otevřeně bojovala proti církvi.

Problémy se Státní bezpečností

Státní bezpečnost faráře donutila ke lživému doznání, že z nařízení Vatikánu podvratně hýbal křížkem, čímž chtěl státní aparát ukázat, že křesťanské náboženství je podvodné opium pokrokového lidstva. Josef Toufar byl pak veřejně obviněn v politicky vykonstruovaném soudním procesu z toho, že jako podvodník hýbal s křížkem za pomoci gum a pér a „podvedl tím prostý venkovský lid“.
Faráře Toufara pak StB 28. ledna 1950 zatkla a odvezla do Jihlavy a posléze do Valdic. Po krutém mučení při výsleších Toufar 25. února zemřel. Režim pak zahájil ideologickou kampaň, ve které označil Toufara za agenta Vatikánu, západního špiona a manipulátora. 

Pohřeb a navrácení do Číhoště

Josef Toufar byl pohřben v hromadném hrobě u zdi ďáblického hřbitova v Praze. Ostatky P. Josefa Toufara prošly po archeologickém ohledání důkladným antropologickým výzkumem a genetickou identifikací. Za přítomnosti rodiny P. Toufara, královéhradeckého biskupa Jana Vokála a dalších zainteresovaných účastníků byly pak ostatky číhošťského mučedníka uloženy dopoledne 10. července 2015 v pražském antropologickém ústavu do kovové schrány, zapečetěny a převezeny do Číhoště na Vysočinu. A tam, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, slavnostně uloženy v neděli 12. července 2015 při bohoslužbě do hrobu – 65 let po násilné smrti.

Proces beatifikace

V dubnu 2013 dala Česká biskupská konference souhlas k Toufarově blahořečení, v současnosti probíhá tzv. diecézní fáze procesu se shromažďováním podkladů a výslechy svědků. Ta by měla trvat ještě pár let a v případě kladného výsledku budou podklady předány do Říma.

1 Zdroj: DOLEŽAL, Miloš. Vrátíme se do otcovské náruče: Tři kázání P. Josefa Toufara. 2015. ISBN 978-80-260-8304-78.

Zdroj: ČBK