Přirozené plánování rodičovství

Jak se naučit využívat symptotermální metodu?

Podrobnosti i aktuální termíny online kurzů STM PPR naleznete na webu. Nejbližší kurz začne v první polovině února, ale páry se mohou hlásit průběžně.

Poradenství pro ty, kteří v souvislosti s STM a odpovědným rodičovstvím potřebují pomoci, je k dispozici skrze kontaktní formulář ,  popř. mail lpp@lpp.cz nebo tel.: 312 686 642, 775 358 911.

LPP nabízí online formou také jednorázové přednášky (pro snoubence, biřmovance ap.) na tato témata:

– Láska jako dar (o vztazích pro mladé)

– Svátost manželství

– Teologie těla

– Odpovědné rodičovství, přirozené metody a antikoncepce

– Úcta k lidskému životu – pár kapitol z bioetiky

V případě zájmu kontaktujte na lpp@lpp.cz, tel.: 312 686 642 nebo 775 358 911.