Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra pokročil do další fáze

Ve středu 10. listopadu vydala Kongregace pro svatořečení dekret, jímž stvrdila procesní platnost diecézního šetření života a mučednické pověsti jezuitského duchovního P. Adolfa Kajpra. Proces jeho blahořečení tak postupuje do druhé, římské fáze.

Dekret
Tímto v latině psaným dokumentem vyrozuměla vatikánská Kongregace pro svatořečení pražské arcibiskupství o postoupení procesu blahořeční P. Adolfa Kajpra do další fáze.

„Kauza nyní postupuje do druhé, římské fáze, v níž začne být zkoumána věcně – v perspektivě otázky, zda byl Adolf Kajpr skutečně mučedníkem. Procesní akta budou redukována do úředního spisu (tzv. positio), s nímž pak budou pracovat odborníci Kongregace a následně i kardinálové, kteří ji tvoří. Ti formulují pro Svatého otce své stanovisko. Bude-li kladné, bude mu beatifikační kauza předložena k rozhodnutí,“ vysvětluje postulátor Kajprovy kauzy Vojtěch Novotný, děkan Katolické teologické fakulty UK. A dodává: „Jsem šťastný, že k posunu v procesu došlo. Lhůty mi přišly dlouhé, ale na římské poměry tomu tak vlastně nebylo. Nyní s napětím čekám, jak bude kauza dále vedena kupředu. S ještě větším napětím pak pozoruji proměny úcty k otci Adolfovi. Podle Vojtěcha Novotného blahořečení není jen „soudní“ proces o tom, zda Boží služebník činí zadost pověsti mučednictví, jež ho provází. „Je to především snaha představit ho věřícím jako inspirativní příklad důsledného následování Ježíše Krista. Kéž by se zdařilo především toto! Každý mučedník je jakési Boží slovo, jež nás burcuje z vlažnosti a snaží se v nás rozžíhat lumen Christi, světlo Kristovo,“ uzavírá děkan KTF.

P. Adolf Kajpr (1902–1959) byl jezuitský kněz, který byl redaktorem několika řádových časopisů. Právě jeho publicistická činnost ležela v žaludku oběma totalitním režimům 20. století – nacistickému i komunistickému. V jejich lágrech strávil P. Adolf Kajpr celkem 13 a půl roku (v letech 1941–45 a 1950–59). Ve věku 57 let zemřel s podlomeným zdravím v leopoldovské vězeňské nemocnici po dvojím infarktu „v pověsti svatosti“.

(pri)