Prodáváme a budujeme, abychom mohli fungovat další staletí

Tisková zpráva prezentovaná během tiskové konference pořádané 1. prosince na pražském arcibiskupství.

Arcibiskupstvinaweb

Arcibiskupství pražské se systematicky připravuje na rok 2030, kdy přestane dostávat příspěvek na provoz od státu. Duchovní službu a pastoraci bude muset nadále hradit z výnosů vlastního hospodaření a z darů věřících. Ze svých zdrojů bude podporovat též církevní školství a sociální projekty.

„Je to pro nás velký úkol, nová situace si žádá nová řešení, která i uvnitř církve občas vzbuzují nelibost. Hledáme však uspořádání, které nám umožní hlásat lidem radostnou zprávu další stovky let,“ říká arcibiskup Jan Graubner.

Arcibiskupství pražské se chce věnovat především hlavní duchovenské činnosti, a proto vytvořilo novou strukturu „Skupinu AP“, která umožní efektivní hospodářskou činnost. Ve spolupráci s renomovanými právními a poradenskými společnostmi založilo svěřenský veřejně prospěšný fond, holding a nadace, které budou spravovat majetek a získávat peníze na duchovenskou činnost.

Struktura je dána nutností zachovat plnou kontrolu církve nad svým majetkem, zajistit transparentnost a efektivitu řízení s jasným označením odpovědností, maximálně omezit rizika a v neposlední řadě neopomenout potřebu solidarity uvnitř diecéze. Osoby arcibiskupstvím ovládané – firmy a nadace – tak budou do budoucna zajišťovat financování hlavní duchovenské činnosti a přímou podporu osob arcibiskupstvím zřizovaných – farností, církevních škol a charit.

„Mám radost z řešení, které se nám podařilo postavit. Náš přístup byl schválen Vatikánem a prezentovali jsme ho jako dobrou cestu i našim kolegům z ostatních diecézí“, dodává arcibiskup Graubner.

Církev je konzervativním investorem s výhledem na staletí. Arcibiskupství pražské proto bude svou ekonomiku stavět na dvou hlavních pilířích: hospodaření v lesích a nájemním bydlení. Doplňkovými aktivitami jsou pachty a finanční investice.

Diecéze se současně potýká s částí obtížně spravovatelného majetku, na jehož správu chybí finance. Takového majetku je rozumné se zbavit a získané finance vložit do výnosných investic. Viditelným příkladem je Jindřišská věž, pro kterou arcibiskupství hledá nového majitele přes realitní kancelář.

„Diskuse kolem prodeje je ukázkovým příkladem obtíží, se kterými se potýkáme. Věž nemá žádné využití pro duchovní službu či pastoraci a její oprava by stála peníze, které potřebujeme jinde. Tedy jasný kandidát na prodej. Proti němu ale protestují někteří farníci, kteří k ní mají emocionální vztah. Podobné spory probíhají v podstatě kolem každého prodeje či převodu majetku,“ komentuje dění generální vikář Jan Balík. Dalším zvažovaným prodejem je areál Clara Futura v Dolních Břežanech, bývalé letní sídlo pražských arcibiskupů.

Výnos z těchto a dalších případných prodejů nemovitostí bude využit na zakoupení budovy, v níž sídlí Arcibiskupské gymnázium, a jeho potřebnou rekonstrukci, na výstavbu logopedické školy v Klecanech a na investice do nájemního bydlení.

Nájemní bydlení v Praze arcibiskupství rozběhlo v druhé polovině roku 2022, kdy začalo pronajímat byty v kompletně zrekonstruovaném činžovním domě v Jaselské ulici a v nově postavených bytech na Zličíně. Značka XPlace, pod kterou své nájemní byty nabízí, představuje koncept nájemního bydlení pro celý život. Církev jako solidní investor chce budovat dlouhodobé a férové vztahy se svými nájemci tak, aby se ke značce opakovaně vraceli i v případě, že se změní jejich životní situace a potřeby. Jméno XPlace odkazuje na řecké iniciály Kristovy chí, ró.

(APHA)