Profesor Jiří Kuthan představil na arcibiskupství své životní dílo

Své stěžejní dílo – knihu o architektu Petru Parléřovi – představil ve středu 19. ledna v pražském arcibiskupském paláci historik umění prof. Jiří Kuthan. Prezentace knihy „Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo a jeho ohlas“ se vedle autora zúčastnil například i kardinál Dominik Duka či rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. 

Kuthan1
Snímek: Martina Řehořová/Člověk a Víra

„Tato kniha je velikým zázrakem, který potkal můj život,“ uvedl o díle, které je výsledkem celoživotního bádání, Jiří Kuthan. Ke svému zájmu o Petra Parléře, slavného stavitele svatovítské katedrály povolaného do Prahy císařem Karlem IV., pak dodal: „Historické bádání se často zabývá idealizovanými idoly jako jsou vojevůdci, kteří vybojovali slavné bitvy. Ale já musím říci, že osobnosti, za kterými zůstaly spálené vesnice, zničená města a stovky mrtvých, jako například Jan Žižka, mě nefascinují tolik, jako osobnosti, kterým se dostalo geniality a řekněme božské inspirace a kreativity, a po kterých zůstalo veliké dílo. A takovou osobností je nepochybně Petr Parléř.“

„Chtěl bych Jiřímu Kuthanovi poděkovat za Parléřovský mýtus. Skláníme se před dílem Parléřů a celé epochy, bez níž si nedovedeme náš kontinent představit,“ prohlásil při prezentaci knihy kardinál Dominik Duka, který svého času inicioval vznik monografie o svatovítské katedrále, jejímž druhým stavitelem byl právě Petr Parléř.

Jiří Kuthan (1945) je historik umění zabývající se především architekturou a uměním doby posledních Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Od roku 1990 působil tři desetiletí na pražské Katolické teologické fakultě. Je držitelem papežského Řádu sv. Řehoře Velikého.

Knihu Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo a jeho ohlas vydalo Nakladatelství Lidové Noviny v roce 2021. Kniha má 768 stran.  

Jiří Prinz