Aktualizovaný program eucharistického kongresu

Od neděle 5. září probíhá v Budapešti Mezinárodní eucharistický kongres. V rámci programu, který vyvrcholí papežskou bohoslužbou v závěrečný den kongresu – v neděli 12. září – vystoupí se svou promluvou také kardinál Dominik Duka. Program kongresu zahrnuje přednášky, svědectví, katecheze, panelové diskuse i kulturní akce.

Kongres2-1

Na týdenní Mezinárodní eucharistický kongres se z České republiky do Budapešti vypravila skupina organizovaná Českou biskupskou konferencí, která ve dnech 10. až 12. září doprovodí kardinála Dominika Duku, královéhradeckého biskupa Jana Vokála a pomocné biskupy Zdenka Wasserbauera a Josefa Nuzíka.

Diecézní poutní centrum vypravuje také autobusy pouze na nedělní (12. září) papežskou bohoslužbu, kdy budou lidé cestovat v jednom dni tam a zpět. „Maďarská vláda, na rozdíl od slovenské, rozhodla, že pro účastníky kongresu nebudou platit žádná pandemická omezení. Nevyžadují se doklady o testování, bezinfekčnosti ani očkování,“ upozornila Hana Frančáková z poutního centra. V současné době čítá oficiální česká skupina asi 100 lidí. „Ještě několik míst je v hotelu k dispozici, takže pokud by někdo zareagoval na poslední chvíli, je to možné. Hlásit se je možné i k jednodenní pouti do Budapešti přímo u nás na poutnik@bihk.cz nebo na tel. 731 598 752,“ dodává.

PROGRAM EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2021

Eucharistickému kongresu ve dnech 2. – 4. září předcházelo Teologické symposium v Ostřihomi, sídle primase maďarského. Většina programu kongresu se až do 10. září bude konat v hale Hungexpo.

Neděle 5. září

Celý kongres byl zahájen v odpoledních hodinách zahajovací ceremonií a mší svatou spojenou s prvním svatým přijímáním na náměstí Hrdinů v centru Budapešti. Hlavním celebrantem byl papežský legát.

Pondělí 6. září

Po ranních chválách proběhla katecheze kard. Joao Tempesty z Brazilie. V 10.30 vystoupil se svým svědectvím řeckokatolický kněz, bratr Konstantin Szabó. Následovala mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Piero Marini, prezident Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy. Účastníci kongresu mohli po obědové pauze dle volby navštívit hodinový workshop na témata pastorální péče dětí, eucharistie jako zdroj dobra, eucharistie a křesťanský život a důvěrnost s Bohem skrze eucharistii.

V 18.00 se v bazilice sv. Štěpána uskutečnila diskuze na téma „Misie v Africe“. V 19.00 se pak konal koncert Mužského byzantského sboru sv. Efraima, na nějž s vystoupením navázal orchestr Csík.

Úterý 7. září

Po ranních chválách promluvil kanadský kardinál Gérald Lacroix a zaznělo svědectví chaldejského patriarchy Louise Raphaela Saka. Hlavním celebrantem mše svaté v 11.30 byl filipínský arcibiskup Jose S. Palma. Mezi úterními workshopy se objevila témata jako eucharistie a Duch Svatý, svědectví bývalé protestantské misionářky Barbary Heil, která konvertovala ke katolicismu, prezentace maďarských katolických prorodinných hnutí a téma objevení Boží krásy v modlitbě a adoraci.

Středa 8. září

Společná modlitba ranních chval proběhla od 8.45. Po ní kázal kard. Charles Maung Bo z Myanmaru a o své svědectví se podělil Moysés Azevedo, zakladatel katolické komunity Shalom. Workshopy v tento den probíhají již od 11.30 a týkají se následujících témat: Jedna Země, jeden Chléb – svět encykliky Laudato si‘, Obnova diecézí a farností skrze nepřetržitou eucharistickou adoraci, hnutí Rebuilt a Svatá země jako země eucharistie.

V 16.00 bude slavena bohoslužba v byzantské liturgii v bazilice sv. Štěpána. Hlavním celebrantem bude Youssef Absi Melkite, řeckokatolický patriarcha ze Syrie. Od 17.00 je pak možné zúčastnit se bohoslužeb v budapešťských farních kostelech v evropských jazycích – němčině, polštině, angličtině, rumunštině, latině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině či portugalštině.

Kulturním vrcholem dne bude koncert Budapešťského cikánského symfonického orchestru od 20.00 v divadle Erkel.

Čtvrtek 9. září

Po ranních chválách pronese katechezi kard. John Onaiyekan z Nigerie. Teoložka a jedna z prvních žen v Papežské biblické komisi, Mary Healy, vystoupí od 10.30 se svým svědectvím, po němž bude následovat mše svatá sloužená ekvádorským arcibiskupem Alfredo José Espinoza Mateusem. Tato bohoslužba bude hudebně doprovázena částmi mše „Le Devleske“, která je v romském jazyce a byla speciálně zkomponována pro tuto příležitost.

Workshopy od 14.30 nabídnou témata jako mučednictví italských kněží po 2. světové válce, prožívání eucharistie v rámci romské pastorální péče mezi nejchudšími, syrsko-malabarská katolická církev ve světle eucharistie nebo téma eucharistie, evangelizace a sociální angažovanost v Evropě.

V 19.00 bude v bazilice sv. Štěpána vystavena Nejsvětější Svátost k „Eucharistické adoraci komunit“ a nabídnuta příležitost ke svátosti smíření. Od 19.30 bude současně probíhat koncert Moskevského patriarchálního sboru v Lisztově akademii.

Pátek 10. září

Na ranní modlitbu naváže katecheze kard. Dominika Duky. Dopolední svědectví pronese János Áder, současný maďarský prezident. Mši svatou bude sloužit lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich. Během bohoslužby zazní části „Budapešťské mše“, jejíž základ tvoří židovské melodie zpívané v latině a která je symbolickým výrazem věrnosti církve vůči jejím kořenům, výrazem její přijímací lásky a jejího poselství současné společnosti.

Páteční workshopy se zaměří na eucharistii a židovskou liturgii, povolání laiků ke svatosti, situaci křesťanů v Koreji a svědectví osob z komunity Cenacolo o osvobozující síle eucharistie.

Večerní program s názvem „Večer mladých“ nabídne od 19.00 koncert, chvály, svědectví a adoraci. Vedle programu pro mladé zazní v Lisztově akademii od 19.30 „Eucharistická symfonie“, jejímž autorem je P. Armando Pierucci OFM.  

Sobota 11.září

Od 10.00 do 15.00 hodin se na Markétině ostrově bude konat Festival rodin. Mše svatá, na kterou naváže eucharistické procesí za světla svíček, bude slavena od 17.00 hodin a zakončena na náměstí Hrdinů závěrečným požehnáním v 21.00. Celebrovat ji bude kard. Péter Erdö, arcibiskup a metropolita arcidiecéze ostřihomsko-budapešťské.

Neděle 12. září

V 11.30 bude Svatý otec sloužit závěrečnou mši svatou „Statio orbis“ na náměstí Hrdinů.

Při příležitosti Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti zazněla v neděli 5. září 2021 v malostranském kostele svatého Mikuláše premiéra skladby Missa Missio – Mše za nejpronásledovanější náboženství. Patronem akce byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Dne 5. září 2021 byla v kostele sv. Mikuláše v Praze, při příležitosti konání Mezinárodního eucharistického kongresu (NEK) v Budapešti, představena mše skladatele a interpreta, laureáta Kossuthovy ceny Tamáse Szarky s názvem Missa Missio – Mše za nejpronásledovanější náboženství, v podání operní pěvkyně, nositelky Kossuthovy ceny Eriky Miklósa, autora, Tamáse Szarky, jakož i orchestruTamáse Szarky.Koncert pořádalo za podpory Předsednictva vlády – náměstka předsedy vlády, Zsolta Semjéna – Velvyslanectví Maďarska v Praze ve spolupráci s Institutem Liszta – Maďarským kulturním institutem v Praze. Přítomné hosty přivítal dr. Miklós Boros, velvyslanec Maďarska a následně promluvil Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražské arcidiecéze, jenž nad akcí převzal záštitu a ve své řeči vyjádřil svou radost, že se tento koncert koná v hlavním městě České republiky právě v den zahájení 52. Mezinárodního eucharistického kongresu, konajícího se v Budapešti a ocenil význam křesťanského bratrství Čechů a Maďarů, přičemž zdůraznil symbolickou roli svatého Vojtěcha. Koncert slavil úspěch a kostel na Malé straně byl zaplněn zájemci.

Erika Miklósa, koloraturní sopranistka oceněná Kossuthovou cenou, cenou Ference Liszta a cenou Prima Primissima. Do roku 1999 členkou Maďarské státní opery, ale i od té doby vystupuje v Budapešti téměř každou sezonu. V roli Královny noci v Kouzelné flétně vystoupila na všech významných jevištích světa. Od roku 2004 má kontinuální smlouvu v newyorském Metropolitanu. České obecenstvo ji také dobře zná jako členku poroty mezinárodní talentové soutěže klasické hudby Virtuosos V4+.

Tamás Szarka umělec/interpret, skladatel oceněný Kossuthovou cenou, jehož skladby se kromě textů literární hodnoty, vyznačují také jedinečným stylem. Složil více než 300 skladeb a absolvoval přes tři tisíce koncertů v pětadvaceti zemích světa – v České republice, v Praze naposledy v roce 2018. Prostřednictvím své hudby obrací pozornost na sílu katolické víry: v roce 2006 sestavil vánoční koncert skupiny Gyhmes; v roce 2021 napsal své dílo o Panně Marii, muzikál Marie; ústřední postavou jeho díla zkomponovaného k ohňostroji 20. srpna 2018 v Budapešti byl svatý Štěpán; poté se zrodilo dílo Missa Missio – Mše za nejpronásledovanější náboženství, jehož premiéra proběhla 17. října 2020 v Bazilice sv. Štěpána v Budapešti.

Hungari-1