Prohlášení Arcibiskupství pražského k soudnímu sporu se společností Kverulant.org

Arcibiskupství pražské nesouhlasí se závěry rozhodnutí Městského soudu v Praze, dle kterého je svoboda slova portálu šířícího lži důležitější než ochrana lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti člověka. Respektuje však verdikt nezávislého soudu. Po konzultaci s experty se proti tomuto rozhodnutí bude bránit ústavněprávní cestou.

Rozhodnutí odvolacího soudu o předběžném opatřením přitom nepředstavuje konečné rozhodnutí v kauze Kverulant.org.  Představuje dílčí rozhodnutí v rámci širšího sporu s bývalým zaměstnancem arcibiskupství Vojtěchem Razimou, který byl v nedávné době propuštěn a který je zakladatelem a ředitelem společnosti Kverulant.org, na jejíchž webových stránkách svá lživá tvrzení opakovaně uveřejňuje. Arcibiskupství pražské hluboce lituje, že veřejnost musí být svědkem vyřizování osobních sporů tohoto bývalého zaměstnance, jehož pracovněprávní poměr byl ukončen z důvodů porušování pracovních povinností a který se rozhodl řešit svou osobní pomstu zveřejňováním lživých tvrzení o církvi a jejích čelních představitelích. Situace je o to víc politováníhodná, že se jedná o člověka, který byl letos pravomocně odsouzen právě pro spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.

Arcibiskupství pražské dbá na dobré jméno církve a nemůže nečinně přihlížet jeho svévolnému poškozování. Proto bude i nadále zákonnými prostředky usilovat o napravení stavu, který poškozuje pověst církve a který jeho bývalý zaměstnanec zapříčinil.

Považujeme za důležité, že odvolací soud ve svém rozhodnutí označil pana Razimu za osobu s pochybnou objektivitou. Rozhodnutí odvolacího soudu o předběžném opatření přitom není konečným rozhodnutím v celé kauze a v žádném případě je nelze interpretovat tak, že by soud přisvědčil lživým osočením ze strany portálu kverulant.org. Nepravdivost těchto tvrzení bude prokázána v samostatném soudním řízení na ochranu osobnosti, které bylo ze strany Arcibiskupství pražského, resp. jeho představitelů, zahájeno.  

(apha)