Prohlášení kardinála Dominika Duky k obviněním Benedikta XVI.

Kardinál Dominik Duka reaguje na nejnovější vývoj v případu obvinění emeritního papeže Benedikta XVI., jenž byl nařčen z toho, že v době, kdy zastával úřad mnichovského arcibiskupa, zanedbal vyšetřování čtyř případů sexuálního obtěžování nezletilých ze strany kléru. Benedikt XVI. zaslal v těchto dnech věřícím mnichovské arcidiecéze otevřený dopis, v němž vyjádřil lítost nad případy sexuálního zneužívání viz Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)

Spolu s dopisem Benedikta XVI. byla zveřejněna také příloha, kterou napsali čtyři právníci zabývající se touto kauzou. Přečíst si ji můžete zde

Dukapise

Motto

Kardinál Beran: Arcibiskupe, nemlč.

Dominik kardinál Duka: Starý kardinále, nesmíš mlčet. Musíš křičet.

Mnichovská zrada podruhé

Uveřejnění papežova dopisu je skutečně pohledem do duše kněze, biskupa i papeže, který zpětně hodnotí svůj život, ale nemá už sílu vyjádřit se ke všem jeho konkrétnostem.

Následuje rozbor zmíněných odborníků, kteří nám ukazují řádku po řádce, jakým způsobem se v mnichovské arcidiecézi pracuje s tzv. dobrozdáním. Je to pro mě jedno z největších zklamání, které jsem v naší římskokatolické církvi zažil. Pošpinit člověka, nespravedlivě ho osočit a nedat ani možnost zhodnotit v jeho prospěch toto tzv. dobrozdání, které muselo stát statisíce eur, protože nedává možnost právního odkladu? Ptám se: co to je?

Ve svém článku, který vyjde v německém časopise Die Tagespost, poukazuji na následující skutečnost: že z celého zápisu musí každý kněz, který studoval církevní právo, ba i laik, který je absolventem teologické fakulty a navštěvoval kurz církevního práva, pochopit, že tehdejší arcibiskup mnichovský Joseph Ratzinger neměl žádnou jurisdikci a žádné možnosti tuto kauzu jakkoli řešit-uvedený kněz X. byl totiž knězem diecéze Essen.

A proto protestuji a opravdu si dovoluji mnichovského arcibiskupa, jeho kurii, ale i předsedu německé biskupské konference povolat k zodpovědnosti za očernění a pošpinění pověsti papeže Benedikta XVI.

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský