Prohlášení zástupců českých církví k problematice manželství

Přinášíme prohlášení představitelů českých křesťanských církví k problematice manželství, v němž společně odmítli koncept tzv. „manželství pro všechny.“

Petrpolansky
Snímek: Petr Polanský/Člověk a Víra

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát.

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti.

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK

Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské

David Novák, předseda Církve bratrské

Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů

Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství

Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha

Jan Klas, biskup Jednoty bratrské

Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský

Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický

Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický

Jan Vokál, římskokatolický biskup kralovéhradecký

Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké

Ladislav Hučko, apoštolský exarcha

Zdeněk Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský

Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký

Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký

Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický

František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský

Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy

Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a ERC

Daniel Fajfr, emeritní předseda Církve bratrské a ERC

Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství

Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v.

Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí

Jakub Sadílek, provinciál františkánů

Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů

Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů

Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí

Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester

Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance

Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství

Bronislav Matulík, kazatel a 1. místopředseda Církve bratrské

Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne

Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství

Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické

Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické

Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS

Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské

Josef Thál, člen Užšího výboru KMS

Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve

Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické

Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické

Milan Vostřel, farář Československé církve husitské

Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v.

Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství

Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady Církve bratrské

Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V Praze 7. 7. 2023