Promluva arcibiskupa Jana Graubnera při prezidentské inauguraci

Přinášíme promluvu pražského arcibiskupa Jana Graubnera, kterou pronesl ve svatovítské katedrále v den inaugurace prezidenta Petra Pavla.

Prezid
Snímek: Lucie Horníková/Člověk a Víra

Vážený pane prezidente, vážená paní Pavlová, Eminence, Excelence, vzácní hosté, dámy a pánové,

v historickém okamžiku našich dějin vás upřímně vítám na nejposvátnějším místě českého národa, u hrobu svatého Václava, věčného knížete české země. Zvolili jsme novou hlavu České republiky. Pan prezident Petr Pavel dnes ve Vladislavském sále složil slavnostní slib a ujal se prezidentského úřadu. V této posvátné chvíli si společně uvědomujeme velikost zodpovědnosti nejen před voliči a současníky, ale i před dějinami a samotným Bohem. Uvědomujeme si složitost mezinárodní situace a náročnost úkolů v naší společnosti, protože mnohá rozhodnutí či opomenutí ovlivňují nejen přítomnost, ale i budoucnost. Věřím, že nejen malé chyby mívají po čase velké dopady, ale i dobré kroky a moudrá rozhodnutí nesou v dějinách své velké plody. Kéž se ty dobré opravdu daří.

Díky Bohu a našim předkům jsme zdědili krásnou zemi a jsme vyspělým národem. Kéž se i budoucí generace dívají do našich dějin s vděčností, kéž uznají, že ani naší době nechyběla moudrost respektující skutečné hodnoty včetně smyslu pro pravdu a spravedlnost pro všechny, včetně těch nejslabších, že nám nechyběla velkorysá láska k potomkům, která se ukázala v ochotě žít pro druhé i za cenu oběti, v úctě k rodině a v dobré výchově dětí, neboť dobří potomci mohou napravit některé chyby otců, ale špatní zničí všechno, co jim otcové odkázali.

Vážený pane prezidente, nejen v této chvíli vyprošujeme od Boha jeho pomoc a všechny potřebné dary pro vaši službu národu a modlíme se za všechny, kteří slouží našemu lidu. Zároveň vyjadřujeme ochotu společně pracovat na šťastné budoucnosti této země.

Kéž nás k tomu inspirují následující slova Bible: (pozn. red.: následoval úryvek z knihy Přísloví, který přečetl vrchní zemský rabín Karol Sidon).