Půlnoční mše sv. v katedrále

Všechny srdečně zveme na půlnoční mši svatou do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude 24. 12. od 24.00 celebrovat pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Během bohoslužby zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Katedrála bude otevřena ve 23.25. Již půl hodiny před začátkem bohoslužby zazní pásmo koled, které budou moderovat bohoslovci pražského kněžského semináře.

Pozvanka

Katedralanovy