Reakce na útoky kverulanta

Přinášíme vyjádření pražského arcibiskupství k dehonestujícímu článku na serveru kverulant.org.

Logo-ap-2-690kb

Arcibiskupství pražské vnímá lživá tvrzení zveřejněná na serveru kverulant.org jako další nešťastný demagogický útok svého bývalého zaměstnance pana Vojtěcha Razimy (zakladatele a statutárního orgánu Kverulant.org o.p.s.), který poté, co s ním Arcibiskupství pražské muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu představitelů Arcibiskupství pražského. Razima krátce po svém nepravomocném odsouzení za trestný čin a po projednání oprávněnosti obdržené výpovědi z pracovního poměru soudem, na jím spravovaných webových stránkách prezentoval další urážlivá vyjádření směřující vůči čelním představitelům církve.

Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. Dobré jméno, všeobecné uznání a postavení pana kardinála má být záštitou poslání nadace, kterým je podporovat činnost a poslání Římskokatolické církve, ať už jde o kněžskou službu nebo charitativní činnosti. V žádném případě se nejedná o „soukromou nadaci“, jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně  propojený s Arcibiskupstvím pražským. Ze zakladatelských dokumentů nadace jasně vyplývá, že funkcionáři Arcibiskupství pražského jsou vždy i funkcionáři nadace. Předsedou správní rady a osobou s rozhodujícím slovem pak může podle zakladatelských dokumentů nadace být výhradně arcibiskup pražský a dalšími funkcionáři nadace další osoby vykonávající řídící funkce v arcibiskupství, jako je generální vikář, biskupský vikář, ředitel kurie, výkonný ředitel a další. Členové orgánů nadace jsou tak osoby plně podřízené arcibiskupu pražskému, ať jím bude v budoucích letech a staletích kdokoliv. Tvrzení na Kverulant.ogr, že „první členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech“, je rovněž nepravdivé, protože první, stejně jako jakékoli další členy orgánů nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti řádně.  

Arcibiskupství pražské a všechny jeho relevantní orgány jsou plně informovány o veškerých úkonech, které Kverulant.org zpochybňuje a manipulativně označuje za „problematické“. Veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá systému interní kontroly.

Komunikace Kverulanta.org podle našeho názoru užívá zjevné metody veřejného nátlaku na konkrétní osoby a šíření mlhy, typické pro dezinformační weby.

Informace týkající se hospodaření církve jsou každým rokem zveřejňovány ve výročních zprávách. Nadace Arietinum byla založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání Římskokatolické církve. Nadace historicky byly a jsou v církvi používanou právní formou správy majetku.