Ředitelka Střediska Migrace Světlana Porsche získala Cenu Charity ČR

Mezi osobnostmi, které v pátek 20. října ocenil ve svatovítské katedrále prezident Charity ČR, biskup Pavel Posád, je i pracovnice Arcidiecézní charity Praha, ředitelka Střediska Migrace, Světlana Porsche.

Porsche
Světlana Porsche (zcela vlevo) při přebírání Ceny Charity ČR z rukou prezidenta Charity ČR, biskupa Pavla Posáda.

Loni se na Středisko Migrace obrátilo 10 tisíc lidí, letos jich bude ještě víc. Přitom průměr dosud býval maximálně 8 tisíc klientů ročně. Jsou mezi nimi i lidé, kterým Středisko Migrace pomohlo v minulosti, a oni se na ně obrací s jiným problémem. Mají v Charitu důvěru, na což je tým Světlany Porsche hrdý. „Stojí před vámi konkrétní člověk, který má problém a potřebuje pomoc. My mu ji poskytneme. Bez ohledu na aktuální veřejné mínění či politiku vůči migrantům,“ popisuje gró své práce ředitelka Střediska Migrace Světlana Porsche.

Když před dvaceti lety začínala, zaměstnávalo Středisko Migrace tři lidi. Dnes je jich 18 a k tomu desítky externistů, tlumočníků, terénních a interkulturních pracovníků. „Tehdy jsem byla tak trochu za exota, jedna z prvních cizinek v takové funkci,“ vzpomíná Světlana Porsche.

Slovo „padla“ v práci nezná. Lidé, jimž Středisko Migrace pomáhá, se neřídí pracovní dobou od-do. A už vůbec ne když utíkají před válkou. Práce je to psychicky vyčerpávající. Obzvlášť, když má Světlana kořeny na Ukrajině. „Válka je to nejhorší. Když to vypuklo, zachraňovala jsem své příbuzné na hranicích,“ vzpomíná se slzami v očích. Pocit, že může pomoci, ji naplňuje, ale i vyčerpává. Dobře rozumí tomu, že někde musí dobíjet baterky, proto tráví volný čas cestováním. Pevným bodem je pro ni víra v Boha a dobré mezilidské vztahy.

(lom)