Roráty na Hradčanech

Tradiční staročeské adventní roráty na pražských Hradčanech se uskuteční v pondělí 14. prosince od 6.30. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Bohoslužbu bude sloužit generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Jan Balík.

015741

Do hradčanského chrámu sv. Jana Nepomuckého byly letošní roráty přesunuty z katedrály sv. Víta, kde se každoročně konají, z důvodu uzavření Pražského hradu.

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.