Roráty v katedrále na Pražském hradě

V neděli 28. listopadu vstupuje církev do adventní doby. Přípravu na vánoční příchod Spasitele je tradičně možné prožít účastí na rorátních mších svatých. Přinášíme přehled rorátů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

2017-12-08-066834-roraty-001

Roráty ve svatovítské katedrále

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se roráty konají od pondělí 29. listopadu do Štědrého dnu 24. prosince každý všední den, tedy od pondělí do pátku, a to vždy od 6.30. Výjimkou je rorátní mše sv. na Štědrý den, která se uskuteční od 7.00.

„Jde o jedinečnou příležitost prožít v době onemocnění covid-19 a s ním spojených omezení bohoslužbu v nádherném prostoru, který navíc plně odpovídá epidemiologickým předpisům,“ zve na roráty v hlavním chrámu arcidiecéze kardinál Dominik Duka.

Rozpis i s jednotlivými celebranty najdete zde.

Sobotní roráty v kostele Všech svatých na Pražském hradě zde.

Co jsou to „roráty“?

Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v předvánočním období. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává – v prosincových tmavých, studených a předvánočních ránech – jedinečnou atmosféru.

Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání spásy, vyvedení ze spoutanosti a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti a vyjadřují touhu po příchodu Boha Spasitele na tento svět, do života všech lidí. Advent je dobou ztišení, příležitostí sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, který přichází ke každému z nás.

V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které symbolizují příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je tak postupně prozařována drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády tmy.

Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: „Rorate coeli de super…“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele…“ (Bible, Izaiáš 45,8).

Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV. Tyto staročeské písně nás spojují s vírou našich předků, která vycházela z Božího slova. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit pospolitost křesťanů, která je rozprostřena přes celá století.

Roráty byly zároveň důležitým faktorem pro šíření a udržování rodného českého jazyka mezi širokou veřejností. Nebýt rorátů a jim mnohých podobných českých zpěvů, možná by dnes český jazyk již nebyl „živým“ jazykem.

Zdroj: vira.cz