Roráty s vojáky a kardinálem Dukou

Za přítomnosti zástupců armády se ve středu 16. prosince uskuteční v hradčanském kostele sv. Jana Nepomuckého tradiční staročeské adventní roráty. Bohoslužbu bude od 6.30. sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Roraty

Do hradčanského chrámu sv. Jana Nepomuckého byly letošní roráty přesunuty z katedrály sv. Víta, kde se každoročně konají, z důvodu uzavření Pražského hradu.

Roráty jsou liturgicko-hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.