Rozhodnutí pro Krista – duchovní obnova

Duchovní obnova s P. Michalem Němečkem se koná od 4. do 5. listopadu 2022 (Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6).  

Téma: „Rozhodnutí pro Krista“

Duchovní obnova je postavena na základním kérygma křesťanské víry, tedy základními pilíři víry. Složitá doba, v níž žijeme, vede mnohé k rezignaci, uzavření se. Ale Bůh nás zve, abychom se nebáli přijmout jeho cestu a dovolili mu proměnit náš život.

Kromě přednášek je možné využít možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo duchovního rozhovoru s knězem či svátosti smíření.  

Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací a v 18:30 úvodním slovem, páteční večer zakončíme v 19:30 mší svatou spojenou s modlitbou chvály. V sobotu začneme v 8 hodin osobní modlitbou před Nejsvětější svátostí a program ukončíme v 16:00 mší svatou.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na tomto odkazu.

Po zaslání přihlášky obdržíte podrobnější informace. 

Účastnický poplatek činí 150 Kč. Zahrnuje občerstvení (bez bagety) a částečné pokrytí energií. 

Pozor: Ubytování nezajišťujeme! Kapacita sálu je omezená!  

Mnemecek-fotopetrpelucha-1
P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska, děkan Vyšehradské kapituly