SÁZAVA SI PŘIPOMENE SVÉHO PRVNÍHO OPATA – SV. PROKOP ZEMŘEL PŘED 970 LETY

První opat benediktinského kláštera na Sázavě a patron Čech, horníků, rolníků, vinařů i poustevníků zemřel před 970 v roce 1053. Vzpomínkovou akci otevře pražský arcibiskup Jan Graubner slavnostní bohoslužbou, která začne 25. března od 10.30. Zároveň zahájí poutní sezónu na Sázavě. V České republice lze navštívit více než sedm desítek kostelů, kaplí a jiných poutních míst sv. Prokopa.

Sazava

„Sázava patří spolu se Starou Boleslaví a Svatou Horou u Příbrami k nejvýznamnějším poutním místům v pražské arcidiecézi. Je neodmyslitelně spojena s působením svatého Prokopa, poustevníka a prvního opata zdejšího kláštera. Na počátku poutní sezóny bych na toto krásné a nedávno zrekonstruované místo všechny rád pozval. Návštěva poutních míst totiž není jen kulturním zážitkem, ale vždy také znamená i velké povzbuzení pro naši víru,“ zve Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.

Během bohoslužby uslyší návštěvníci nedávno restaurované barokní varhany (z roku 2021). „Legenda říká, že sv. Prokop dělal tady na Sázavě zázraky. Možná je ale právě toto výročí příležitost objevit trochu opomíjenou nově opravenou památku, jakou Sázavský klášter je a užít si při procházkách kombinaci kultury, přírody a vodáctví,“ říká Radim Cigánek, farář u sv. Prokopa na Sázavě.

Poutní turistika je poměrně nově jednou z klíčových aktivit, které podporuje Středočeský kraj. „Sázavský klášter je místo plné neuvěřitelné duchovní energie a zároveň fascinující architektonická památka ukazující na jednom místě románskou, gotickou, ale třeba i barokní a klasicistní architekturu. Zároveň patří ke kolébkám vzdělanosti v českých zemí. Díky tomu je určitě jedním z klíčových míst, která mapu poutní turistiky v kraji zdobí. Dalšími takovými jsou například lokality spjaté se svatou Ludmilou, svatým Václavem a mnoho dalších ojedinělých sakrálních staveb,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Součástí zahájení poutní sezóny bude také Křížová cesta v přírodě, nebo výstava o zemských patronech „Putování za našimi světci“ spolku svatá Ludmila, jejíž součástí sv. Prokop je. Expozice bude zdarma v prostorách kláštera k vidění až do konce dubna. „Poutavé fotografie na výstavě ukáží návštěvníkům mimo jiné obraz sv. Prokopa nalezený v ruinách právě Sázavského kláštera v roce 1638, který odborníci označují jako světcovu pravou podobu,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s.

Vybrané významné akce na Sázavě 25. března 2023 související s výročím 970 let od úmrtí sv. Prokopa

  • Mše svatá v 10.30, zahájení poutní sezony, den 970 výročí smrti sv. Prokopa
  • 12.00 slavnostní zahájení a komentovaná prohlídka výstavy Putování za našimi světci pod gotickými sloupy v Sázavském klášteře (zůstane do konce dubna 2023)
  • 15.00 Křížová cesta v Čertově brázdě

Oslavy, které organizuje Farnost sv. Prokopa ve spolupráci s městem Sázava a spolkem Svatá Ludmila budou pokračovat vybranými akcemi také v červnu a červenci. Podrobný program najdete na www.svataludmila.cz a www.sazavskyklaster.cz.

(ht)