Sbírka na misie potrvá do konce roku 2020

Generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Jan Balík informuje duchovní správce v arcidiecézi a potažmo i věřící veřejnost o finanční podpoře misií.

Obrazek-2020-11-20-102545

Milí spolubratři, 

letošní sbírka na misie se z důvodu pandemie COVID-19 nemohla uskutečnit v plánovaném říjnovém termínu a není možné stanovit náhradní termín.

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku.

„Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Prosím, aby duchovní správci předali věřícím dle svých možností informaci, jak přispět na misie – vyvěsit prosbu na webových stránkách farnosti, na FB stránce, rozeslat farníkům emailem, vyzvat věřící v ohláškách, při přenosu mše přes internet atd.

Pokud se rozhodnete zaslat nějakou částku z farního účtu, tak platí variabilní symbol dle schváleného plánu sbírek: 8VVFF.

Dary mohou být posílány nejpozději do konce roku 2020.

Děkuji za dary a modlitbu za misijní země, misijní dílo a misionáře po celém světě.

Mons. Jan Balík

generální vikář