Sborník představuje „neznámého“ kardinála Miloslava Vlka

Reprezentativní publikaci věnovanou osobnosti kardinála Miloslava Vlka vydal při příležitosti 30. výročí jeho intronizace pražským arcibiskupem Ústav pro studium totalitních režimů. Slavnostní prezentace knihy se 17. června uskutečnila v sále kardinála Berana v pražském arcibiskupském paláci.

Vlk2
Snímek z prezentace knihy v pražském arcibiskupském paláci

Objemná kniha kolektivu autorů soustředěných kolem Vladimíry Vaníčkové obsahuje desítky reflexí a vzpomínek osobností, které měly příležitost s kardinálem Miloslavem Vlkem blíže spolupracovat. Nalezneme mezi nimi i zamyšlení obou současných generálních vikářů pražské arcidiecéze – biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera a Mons. Jana Balíka. Úvodní slovo pak napsal nástupce kardinála Vlka na svatovojtěšském stolci kardinál Dominik Duka. „Objemný sborník výpovědí a vzpomínek o mém předchůdci, zesnulém kardinálu Miloslavu Vlkovi, svědčí nejen o významu této osobnosti církevního života po pádu komunistické diktatury v listopadu 1989, ale také o neuvěřitelné obětavosti a pracovitosti pražského arcibiskupa a primase českého,“ píše mj. kardinál Dominik Duka. A k osobnosti kardinála Vlka dodává: „Bezesporu nemůže nikdo pochybovat, že byl vůdčí osobností. Položil základy jak nově vzniklé biskupské konferenci, tak i velkému reorganizačnímu projektu náboženského života pražské arcidiecéze, díky kterému mohla arcidiecéze prosperovat po celých prvních pětadvacet let nejen v oblasti duchovního života, ale i ve sféře administrativní a ekonomické.“

Mezi dalšími pamětníky nalezneme např. i bývalé velvyslance ČR ve Vatikánu Františka X. Halase a Pavla Vošalíka či blízké kardinálovi spolupracovníky Jaroslava Šturmu či Hanu Pohořalou. V neposlední řadě se svými reflexemi na knize podíleli i zástupci jiných církví a náboženských společností, jako např. tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.

Téměř 650ti stránkovou publikaci doplňuje na 200 mnohdy zcela neznámých fotografií ze života Miloslava kardinála Vlka.

(pri)