Sdělení Odboru komunikace Arcibiskupství pražského

Takzvaná válka dvou arcibiskupů se nekonala a ani nekoná. V mediálním obraze však došlo k propojení dvou vyjádření, která na sebe nereagují, a ani tento úmysl neměly.

Logo-ap-2-690kb-1

Text kardinála Duky byl reakcí na osobní útoky, které proběhly a probíhají na paní Lipovskou. Je v něm jasně vyjádřeno jeho stanovisko ke kompetenci Hany Lipovské pracovat v Radě České televize i s dodatkem, že paní Lipovská byla navržena, a nikoliv zvolena ČBK v době, kdy jí předsedal kardinál Duka.

Text současného předsedy ČBK arcibiskupa Graubnera se váže k petici, a vyjadřuje jeho názor na události, které souvisí s děním kolem paní Lipovské v Radě ČT. Vstřícně tak reaguje na názory, které byly některými věřícími formulovány, avšak zároveň upozorňuje, že není oprávněn v této věci více jednat.

Tato různost mínění je oběma arcibiskupům po celou dobu sporů ohledně působení radní Lipovské vlastní. Není to ale ani jednomu z nich důvodem k tomu, aby byla paní Lipovská jakkoliv osobně dehonestována či podezírána z nekalého jednání, protože slušnost, různost mínění a respekt k odlišným názorům jsou neoddělitelně spjaty s demokratickým státem. A hájit čest dámy bylo vždy zásadou gentlemanů, zvláště pokud se ničím trestným neprovinila.

Paní Lipovská je členkou kontrolního orgánu, zodpovědnému Poslanecké sněmovně, která ji do funkce 114 hlasy zvolila, nikoliv České biskupské konferenci. Rovněž v této Radě nezastupuje (a ni nemůže zatupovat) zájmy České biskupské konference, ale vykonává tuto službu podle platných zákonů.

Jen pro vyvrácení pochyb, fotografie užitá k ilustraci vyjádření kardinála Duky byla archivní, ze setkání kardinála Duky s paní Lipovskou dne 2. června 2020.

Odbor komunikace Arcibiskupství pražského