Setkání řeholníků v katedrále

Setkání zasvěcených osob se v pražské arcidiecézi uskuteční v sobotu 6. února v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Katedralanovy

Letošní setkání bude výrazně poznamenáno epidemiologickou situací v ČR. Zúčastní se ho na padesát zasvěcených osob a veřejnost ho tentokrát může sledovat pouze prostřednictvím katedrální televize Katedrála TV (katedrala.tv). Vysílání začíná v 10.00. Bohoslužbu ve svatovítské katedrále bude celebrovat kardinál Dominik Duka.

Se svými biskupy se řeholníci a řeholnice setkávají každoročně při příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek připomíná událost z Lukášova evangelia, kdy Ježíšova matka Maria přinesla svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila Bohu. Setkává se tu s prorokyní Annou a starcem Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení pohanů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – světle – pochází zvyk světit svíčky, které se pak při nebezpečných bouřích a „hromobití“ dávaly do oken. Odtud dostaly název „hromničky“ a podle nich se také svátku Uvedení Páně do chrámu lidově říká „Hromnice.“

(pri)