Setkání starších ministrantů – září

 20. – 21. září (pro starší kluky cca od 15 do 25 let)

Program: Sraz v 16:45 na Masarykově nádraží, odjezd vlakem do Českého Brodu (možnost přijet i později). Od 18:00 mše sv. v kostele sv. Gotharda a adorace. V sobotu krátká pouť do Tismic (románský kostel Panny Marie), případně návštěva posvícenských atrakcí v Českém Brodě.

Témátko víkendu: Eucharistická úcta.

S sebou: 200 Kč na jídlo, spacák, karimatku, oblečení na fotbal uvnitř. Ukončení v sobotu večer – příjezd na Masarykovo nádraží kolem 17:00.

Bližší info: P. František Čech
ministranti@apha.cz; 731 124 507