Skončilo 128. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 18. – 20. října 2021 ve Špindlerově Mlýně na 128. plenárním zasedání ČBK. Jednání se účastnili po celou dobu i zástupci apoštolské nunciatury, apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo, Mons. Giuseppe Silvestrini, a představitelé konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

Biskupové21

Jedním z bodů programu plenárního zasedání byla příprava na návštěvu ad limina apostolorum, která se uskuteční ve Vatikánu od 8. do 14. listopadu. Biskupové v jejím rámci navštíví vatikánské komise, rady a dikasteria. Setkání se Svatým otcem, které je nedílnou součástí návštěvy, se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu od 10.30 hodin. Na programu jsou také společné mše svaté ve čtyřech papežských bazilikách (sv. Petra, Panny Marie Větší, sv. Jana v Lateránu, sv. Pavla za hradbami), ale i v bazilice sv. Klimenta, kde navštíví v kryptě hrob sv. Cyrila. Společně s bohoslovci a kněžími z české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého (Nepomucenum) se vydají na pouť do Assisi, kde budou slavit bohoslužbu v bazilice sv. Kláry s připomínkou svaté Anežky České. Z důvodu stále trvající pandemie covid-19 se návštěva ad limina bude konat bez účasti poutníků z ČR.

Biskupové se během jednání také zabývali jednotlivými fázemi a harmonogramem synodálního procesu 2021 – 2023, který byl v diecézích zahájen 17. října. Jednotliví členové ČBK prezentovali podněty z komisí a rad. Schválili mimo jiné český překlad liturgických textů k památce sv. Marty, Marie a Lazara a nové památky svatých doktorů církve sv. Řehoře z Nareku, sv. Jana z Avily a sv. Hildegardy z Bingenu a Dokument pro náboženské vzdělávání dětí v České republice, který předkládá rámcový program pro evangelizaci a systematickou katechezi dětí školního věku.

Biskupové schválili organizaci Celostátního setkání mládeže ve dnech 9. – 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Dále na základě volby správního výboru Českého katolického biblického díla potvrdili ve funkci ředitele ČKBD doc. Petra Chalupu, Th.D. na dalších 5 let. Hovořili také o Světovém setkání rodin, které se skuteční ve dnech 22. – 26. června 2022 v Římě a zároveň bude probíhat v jednotlivých diecézích, aby byl zdůrazněn význam místních komunit shromážděných kolem svého biskupa. Na plénu bylo schváleno, že si každý biskup stanoví termín setkání ve své diecézi dle vlastního uvážení.

Reflektovali také události posledních dnů: Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, plenární zasedání CCEE, či konferenci o kategoriální pastoraci, na které se setkali kaplani z vězeňské, vojenské, policejní a nemocniční duchovní služby. Zabývali se také tématem sexuálního zneužívání v církvi mimo jiné i v souvislosti s konferencí na téma ochrana dětí a nezletilých v církvi, která se konala v září ve Varšavě.

V rámci plenárního zasedání biskupové koncelebrovali dvě bohoslužby – v úterý 19. října v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, hlavním celebrantem byl královéhradecký biskup Jan Vokál, kazatelem apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David. Ve středu 20. října slavili ranní mši svatou v kapli na Erlebachově boudě, hlavním celebrantem byl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, kazatelem brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Zdroj: Monika Klimentová, Tiskové středisko ČBK