Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V pondělí 15. srpna budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově bude v 18 hodin celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. A téhož dne, tedy 15. srpna, bude kardinál Dominik Duka v 10 hodin celebrovat poutní mši svatou s procesím k Mariánskému sloupu v kostele Matky Boží před Týnem, v Praze na Starém Městě.

Strahov.martina řehořová
foto: Martina Řehořová, Člověk a Víra

Dogma o Nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950. V příslušné apoštolské konstituci Pius XII. píše, že Nanebevzetí Panny Marie je: „Svatými Otci pojednáváno jako něco, co bylo mezi křesťany už známé a uznávané.“ V textu následují citace Jana Damašského a dalších (viz např. 2. čtení v denní modlitbě církve z příslušné slavnosti).

Celou katolickou nauku o Panně Marii lze právem vnímat jako konkretizaci společenství člověka s Bohem v milosti. Díky Marii tak lze podstatné výpovědi křesťanské víry o člověku nahlížet na konkrétním člověku. Celé učení o Marii se odvíjí od jejího vztahu k Ježíši Kristu, Božímu Synu, Spasiteli. Ze vztahu mezi Bohorodičkou a jejím Synem lze usoudit nejen na význam Mariina života, ale i důležitost její smrti.

Jestliže věříme, že Maria je ve víře a v milosti jedinečným způsobem spojena s Kristovým vykupitelským dílem a jestliže součástí tohoto díla je také překonání smrti, pak Maria je s Kristem spojena i v jeho zmrtvýchvstání.

Zdroj: www.vira.cz