Slavnost Těla a krve Páně v katedrále

Slavnost Těla a krve Páně, zvanou též Boží Tělo, připomene ve čtvrtek 3. června od 17.00 mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Bozitelo

Po slavnostní mši svaté, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka, se na Hradčanské náměstí vydá eucharistický průvod, jenž zde vykoná tři zastavení.

Slavnost Těla a krve Páně slaví katolická církev ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila eucharistii – Nejsvětější svátost, v níž se nám dává sám Ježíš.

Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.

(apha)