Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 16. června v 17.00 bude kardinál Dominik Duka sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně. Následovat bude eucharistické procesí.

20170615-193325-jh-img-8157-2

Eucharistické procesí půjde z katedrály na Hradčanské náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u vybrané kanovnické rezidence a třetím oltářem u mariánského sloupu na Hradčanském náměstí. Zde bude průvod zakončen.

„Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. před Arcibiskupským palácem. Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.  Z důvodu bezpečnostních opatření na Pražském hradě je třeba počítat s časovou rezervou pro průchod povinnou kontrolou,“ upozorňuje arcibiskupský ceremonář Vojtěch Mátl.

Modlitby, zpěvy i výzdoba druhého oltáře, který bude tradičně situován u kanovnického domu, budou připraveny řeckokatolickou církví. Zpěvy a texty východního obřadu „Suplikace“ zazní v Ukrajinštině a Staroslověnštině. Chceme se tak letos zvláštním způsobem modlit za naše bratry a sestry na Ukrajině.

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby hostie krvácet. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat na slavnost Božího Těla procesí. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve Páně.

(Apha)