Slovo kardinála Dominika Duky ke Dni nemocných

Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, vydal k dnešnímu Světovému dni nemocných toto poselství:

Drazí přátelé, sestry a bratři,

11. února, v den lurdského zjevení Panny Marie slavíme Den nemocných. Je to den, ke kterému každoročně zaznívá papežovo poselství a tak tomu je i v letošním roce. Chtěl bych k tomuto poselství připojit velké poděkování Vám nemocným, kteří snášíte bolest a utrpení s vědomím, že i tak máte podíl na životě církve a šíření dobra. Je to Vaše statečné a trpělivé snášení bolesti, nemoci, často i opuštěnosti spojené s úzkostí. Přitom však nezapomínáte na své blízké a jste s nimi spojeni v modlitbě.

Nezapomínejme na zdravotní ošetřovatelský personál, který právě v pandemii koronaviru musel přinést velkou míru sebezapření, trpělivosti a skutečné obětavosti. Můj dík patří lékařům, zdravotním sestrám i dalšímu personálu v nemocnicích a podobných zařízeních. Mysleli jsme na Vás i v našich modlitbách stejně jako na naše nemocné bez rozdílu víry, národnosti a společenského zařazení. Chtěl bych také vyjádřit dík i Vám zdravotníkům slovenské národnosti. Naše modlitby patří také Vám, kteří jste přišli z Ukrajiny, abyste pomohli udržet chod v našich zdravotnických zařízeních ve chvílích, kdy se Vaše vlast nalézá v ohrožení. Chtěl bych Vás povzbudit k potřebné trpělivosti, protože jste byli a jste vystavováni enormní zátěži, která zcela jistě dopadá i na psychiku každého z Vás a rovněž tak i duše nemocných jsou oslabeny dlouhodobou pandemií.

Patří Vám opravdový dík, patří Vám opravdové uznání a vděčnost, kterou vyjadřujeme v našich modlitbách. To je také důvod, proč v tento den chceme, pokud je to možné, Vám poděkovat a vyslovit uznání přímo na Vašem pracovišti. Bůh Vám žehnej!

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup – metropolita pražský

Nemoc
Foto: Martina Řehořová/Člověka a Víra