Soud rozhodl, že výpověď z pracovního poměru pro V. Razimu je platná

Obvodní soud pro Prahu 1 vynesl 31.8.2022 rozsudek, podle kterého je výpověď z pracovního poměru, kterou v září 2020 Arcibiskupství pražské dalo svému bývalému zaměstnanci Ing. Vojtěchu Razimovi, platná. Soud mimo jiné v rozsudku uvedl, že „žalobce (pozn.: V. Razima) se svým zaviněným jednáním dopustil porušení povinnosti“, ze strany zaměstnavatele „nebylo shledáno diskriminační či nerovné zacházení“, a že po Arcibiskupství pražském „nelze spravedlivě požadovat, aby žalobce dále zaměstnával“. Soud uložil V. Razimovi, aby Arcibiskupství pražskému nahradil náklady řízení. Rozsudek soudu zatím není pravomocný.