Spojme se znovu v modlitbě za mír na Ukrajině, vyzývají evropští biskupové

Rada evropských biskupských konferencí vyhlásila středeční svátek Povýšení svatého Kříže Dnem modliteb za mír na Ukrajině.

13600-0-modlitba

Svátek Povýšení svatého Kříže 14. září bude na pozvání arcibiskupa z Vilniusu a předsedy CCEE Mons. Gintarase Grušase také Den modliteb za mír na Ukrajině.

Eucharistická adorace je společnou formou modlitby zvolenou pro tuto iniciativu: ve všech evropských biskupských konferencích byly pro toto setkání připraveny liturgické pomůcky a rozpisy modliteb. Duchovní pastýři i věřící se shromáždí na kolenou před Nejsvětější svátostí ke společné modlitbě za to, aby Bůh dal Ukrajině mír. Následujeme tak apel papeže Františka, který vyzývá každého člověka, aby „usiloval o mír a modlil se za to, aby se myšlenky k míru a smíření rozšířily po celém světě“.

Evropští biskupové se v minulosti opakovaně přidali k papežovu hlasu, který žádá, aby byly složeny zbraně a válka na Ukrajině co nejdříve skončila. Biskupové apelovali k vůdčím představitelům jednotlivých zemí i mezinárodních společenství, aby udělali vše k ukončení této války, která ničí lidské životy a způsobuje nevýslovné utrpení.

Postní iniciativa s názvem Eucharistický řetězec, která měla za cíl ukázat blízkost církve obětem pandemie covid-19 a jejich rodinám, se letos stala také příležitostí modlit se za oběti války a výzvou k míru na Ukrajině.

Biskupská konference římskokatolického ritu na Ukrajině vyhlásila letošní rok 2022 rokem Svatého kříže. V dopise vydaném k jeho zahájení ukrajinští biskupové píšou: „Počínaje 24. únorem, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, kráčíme bolestnou křížovou cestou, při níž trpí nevinní lidé, jsou zraňováni a zabíjeni, je tu mnoho zla a utrpení! Nyní pociťujeme ostřeji než kdy jindy, že násilí vůči nevinnému je totéž, co ukřižování nevinného. Víc než kdy jindy nyní rozumíme Ježíši Kristu na jeho křížové cestě, rozumíme Jeho utrpení a smrti coby nevinného Beránka ukřižovaného lidmi, kteří se propůjčili službě zlému.“ Rok Svatého kříže zakončí slavnostní liturgie a křížová cesta za účasti všech římskokatolických biskupů Ukrajiny 14. září 2022, během Evropského dne modliteb za Ukrajinu, ve svatyni Kristova Utrpení v ukrajinském Šarhorodě.

Na stránkách www.ccee.eu naleznete seznam všech iniciativ pořádaných různými biskupskými konferencemi stejně jako modlitební pomůcky.

Zdroj: ČBK