Společné prohlášení KPR a Arcibiskupství pražského

Společnými silami za štědré a obdivuhodné podpory veřejnosti docílit symbolického dokončení katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie. I to zůstává nadále cílem Kanceláře prezidenta republiky, Správy pražského hradu, Nadačního fondu svatovítské varhany a Arcibiskupství pražského v rámci projektu Svatovítských varhan. Ty se momentálně nachází ve Španělsku, poblíž Barcelony, v již téměř dokončeném stavu. V posledních měsících se firmě mistra Grenzinga daří nahradit čas ztracený kovidovou epidemickou uzávěrou. Probíhají poslední úpravy varhan, které si vyžádaly provozní zkoušky nástroje. Tyto úpravy je vhodné provést před rozebráním, zabalením a odesláním varhan do Prahy, dokud stále stojí na montážním sále. Pro všechny zúčastněné je velkou výzvou umístit moderní a svým rozsahem unikátní varhanní stroj do naší starobylé katedrály. Velká pokora k architektuře a Genius loci chrámu nás vede k maximální citlivosti, opatrnosti a hledání někdy i opravdu náročných řešení.

Na příjezd vzácného nástroje, jehož vznik umožnila finanční sbírka ve výši 85 milionů korun, se mezitím připravuje i samotná katedrála. Probíhá příprava stavební úpravy kůru, která jej připraví na instalaci svatovítských varhan. Poté bude nástroj převezen do Prahy a odborníky pana Grenzinga osazen v katedrále. Víme, že očekávání svatovítských varhan veřejností je veliké a proto vše konáme bez zbytečných odkladů.

KPR společně s Arcibiskupstvím pražským zároveň žádá zástupce médií, aby se projekt Svatovítských varhan nestal v předvolebním období terčem zákeřných mediálních útoků. Kancelář prezidenta republiky a Arcibiskupství pražské tímto deklaruje, že po celou dobu příprav projektu panuje shoda na společném úsilí dokončit misi co nejrychleji, ale zároveň co nejpečlivěji a nejhospodárněji. Toto úsilí se daří promítnout v bezchybně fungující spolupráci. I díky tomu věříme, že se tóny šesti tisíc varhanních píšťal rozezní svatovítskou katedrálou v průběhu příštího roku.

Článek Jakuba Mikela a Adély Jelínkové v Hospodářských novinách je zavádějící jako celek a zcela lživý v části, kde hovoří o tom, že by vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář blokoval instalaci varhan v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie, resp. ji jakkoliv podmiňoval prodejem pozemku v Osvětimanech. Pan Mynář patří od samého počátku mezi velké podporovatele celého projektu, který se naopak vždy snažil přispět k nalezení shody a přispět k co nejrychlejšímu završení společného díla.

Pro aktuální informací o projektu navštivte web www.svatovitskevarhany.com.