Správa kostela sv. Kajetána v Nerudově ulici svěřena Arcidiecézní charitě Praha

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) svěřují od srpna 2021 provoz kostela sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Nerudově ulici 22 v Praze 1 Arcidiecézní charitě Praha.

Sv-kajetan-kostel

Úvodní mši svatou bude v úterý 3. srpna od 17.00 hodin celebrovat rektor kostela P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář České biskupské konference.

„Duchovní rozměr je nedílnou součástí charitního díla,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Charita vytváří společenství lidí – pracovníků, dobrovolníků, dárců i klientů, kteří pomoc Charity potřebují. Rád bych, aby byl kostel sv. Kajetána místem bohoslužeb, duchovních obnov i modlitebních setkávání, při nichž chceme vyprošovat Boží požehnání pro charitní práci a pro všechny, kteří s ní jsou spojeni.“

Arcidiecézní charita Praha zve veřejnost na pravidelné mše svaté, které se budou v kostele sv. Kajetána slavit každé úterý v 17.00 hodin. Kostel bude zpřístupněn veřejnosti v odpoledních hodinách každé úterý a čtvrtek. Nejpozději od září bude otevřen i v dalších dnech. Vše bude uvedeno na webových stránkách Arcidiecézní charity. Od podzimu budou také v sobotu večer slouženy mše svaté s nedělní platností.

Z historie kostela

Kostel sv. Kajetána byl postaven na přelomu 17. a 18. století jako součást staršího kláštera řádu theatinů. Na návrhu kostela se podílel vynikající architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který změnil tvar hlavního portálu, ale především výrazně upravil řadu detailů v interiéru kostela.

Nezaměnitelným santiniovským příspěvkem ke stavbě je unikátní samonosné točité schodiště vedoucí ze sakristie kostela.

Za císaře Josefa II. byl theatinský klášter v roce 1783 zrušen, budova sloužila jako obytný dům a uvažovalo se dokonce o demolici kostela. Nakonec byl kostel svěřen do správy náboženské matice. V refektáři kláštera provozoval Josef Kajetán Tyl v letech 1834-1837 české divadlo.

V roce 1869 koupila kostel císařovna Marie Anna pro řád redemptoristů. Ti provedli renovaci kostela a také zavedli jeho současné zasvěcení Panně Marii Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetánu. V roce 1950 řeholníky vyhnali komunisté, kostel překvapivě zůstal zachován pro náboženské účely, ale většinou byl zavřený. V roce 1964 byl kostel společně s klášterem prohlášen kulturní památkou. Redemptoristům byl kostel vrácen v roce 2005.

Jarmila Lomozová