Stanovisko pražského arcibiskupství ke kandidatuře Josefa Nerušila

Přinášíme stanovisko pražského arcibiskupství ke kandidatuře zaměstnance Josefa Nerušila do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zaměstnanci pražského arcibiskupství jsou – vzhledem k ústavním a demokratickým právům garantovaným Českou republikou – v otázkách své politické příslušnosti, popřípadě apolitičnosti, zcela svobodní. Totéž platí i pro jejich přítomnost v jiných, než politických organizacích; nemohou být například nikým nuceni ke změně své církevní příslušnosti. Ve svém jednání se tedy primárně řídí svým svědomím: svou politickou, profesní a náboženskou orientací. Arcibiskupství pražské to respektuje a vyžaduje od nich pouze loajalitu vůči zaměstnavateli, tak, jak je tomu i v ostatních institucích. Rozhodnutí pana Josefa Nerušila je jeho osobní záležitostí. Právo odpovídat na případné otázky má pouze on, nikoliv jeho zaměstnavatel pražské arcibiskupství. Je třeba zachovávat zásady slušnosti a respektovat ústavní a zákonná práva každého jednotlivce.

(apha)